Централен офис

София 1172, ул. Никола Габровски №1, х-л Диана 1
Телефон: +359 2 868 90 50
Факс: +359 2 962 59 71
E-mail: Имейл 1

Отдел „Счетоводство”
E-mail: Имейл 2